Liczba odwiedzin strony: 14603 Osób na stronie: 1
 

Banach B., radca prawny. Kancelaria

 
Dziennik Ustaw 2009 Nr 113 poz. 940 - Ustalenie planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje: §   1.  Ustala się plan rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia. §   2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2) ______ 1)    Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593). 2)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 43, poz. 258 oraz z 2005 r. Nr 182, poz. 1534), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746). ZAŁĄCZNIK   PLAN ROZWOJU KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ 1.   Wstęp Plan rozwoju strefy określa w szczególności cele ustanowienia strefy, działania służące osiągnięciu tych celów oraz obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia tych celów oraz terminy wykonania tych obowiązków w obszarach wskazanych w planie. 1.1.  Wprowadzenie Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (K-S SSE) została utworzona rozporządzeniem Rady...
Monitor Polski 2008 Nr 13 poz. 136 - Zmiana siedziby Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego "Głos Nadziei"
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany siedziby Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego "Głos Nadziei" (M.P. z dnia 13 lutego 2008 r.) Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, że uchwałą Rady Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2007 r. nr RK 334/XXI/2007 zmieniona została siedziba Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego "Głos Nadziei" z dotychczasowej: ul. 1 Maja 39, 05-807 Podkowa Leśna, na: ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa. ______ 1)    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.
KRS 0000350893 - "4BP" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"4BP" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-03-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŚW. MIKOŁAJA 8-11 50-125 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000350893
KRS 0000350892 - CARO 4 SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
CARO 4 SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-03-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NOJEGO 8/3 32-602 OŚWIĘCIM OŚWIĘCIM OŚWIĘCIMSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000350892
KRS 0000350891 - EDS EVERYONE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EDS EVERYONE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-03-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SZEWSKA 8 50-122 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
897-175-97-20 21200990 0000350891
KRS 0000350890 - STOWARZYSZENIE KOBIET WIEJSKICH
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE KOBIET WIEJSKICH STOWARZYSZENIE 2010-03-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
8 77-140 KOŁCZYGŁÓWKI KOŁCZYGŁOWY BYTOWSKI POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000350890
KRS 0000350889 - LUXURY CARS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LUXURY CARS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-03-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RYDLÓWKA 5/113 30-363 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000350889
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone radca prawny Bydgoszcz HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Banach B., radca prawny. Kancelaria
adwokat kujawsko-pomorskienotariusz kujawsko-pomorskiekomornik kujawsko-pomorskiesyndyk kujawsko-pomorskieuczelnia prawnicza kujawsko-pomorskieprawnik kujawsko-pomorskieprawnikReklama